Stemrecht Belgen

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober 2018:

  • Provinciale verkiezingen voor de Provincieraad
  • Gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad

In België is er opkomstplicht voor alle Belgen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit wil zeggen dat u verplicht bent deel te nemen wanneer er verkiezingen worden georganiseerd, ook wanneer u zich in het buitenland bevindt. Als u verhinderd bent om te gaan stemmen, kunt u wel een volmacht geven.

Tussen nu en 14 oktober 2018 zullen wij u zo goed als mogelijk proberen te informeren over de naderende verkiezingen. 

Op de website http://vlaanderenkiest.be/ vindt u heel wat informatie over de praktische aspecten van de organisatie van de verkiezingen. Vindt u niet wat u zoekt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Voor wie?

Als Belg moet u gaan stemmen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent minstens 18 jaar, ten laatste op de dag van de verkiezingen
  • U bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten