Verkiezingen 2019

Wie is kiezer op 26 mei 2019:

Voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen:

Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • ingeschreven in de bevolkingsregisters van een gemeente van het betrokken gewest of van de betrokken gemeenschap op 1 maart 2019
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Een Belg verblijvend in het buitenland die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op 1 maart 2018
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

Voor de verkiezing van het Europees Parlement

Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Een Belg verblijvend in het lidstaat van de Europese Unie

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een lidstaat van de Europese Unie op 1 maart 2019
  • Gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezingen
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

Een Belg verblijvend in een staat die geen lid is van de Europese Unie:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Staat dat geen lid is van de Europese Unie op 1 maart 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

Een in België verblijvende Europese burger die:

 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
 • De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht voor Europese burgers die in België verblijven voor de verkiezing van het Europees Parlement

 Bijlage C1_NL