Verkiezingen 2019 - Praktische info

Op zondag 26 mei 2019 zijn het verkiezingen, er zal gestemd worden voor het Europese parlement, voor de Kamer en voor de Gewest-en Gemeenschapsparlementen.

Kieslocaties

Voor de komende verkiezingen zullen er een aantal wijzigingen zijn omtrent de kieslocatie. De inwoners van Bel zullen dit jaar hun stem moeten uitbrengen in het Sint Aloysius en niet meer in het dienstencentrum Luysterbos.

Hieronder een overzicht van de verschillende kieslocaties:

Locatie : Polyvalente zaal "De Waai", Werft 28, 2440 Geel

Gratis parking Grote Werft (zone voor stadhuis) en parking Havermarkt

Voor inwoners van Sint-Amands, Punt en Winkelomheide.

Locatie : Sport- en trefcentrum Axion, Zwaarvoerdersspoor 1, 2440 Geel

Gratis parking Thomas More hogeschool

Voor inwoners van Larum, Elsum en Ten Aard.

Locatie : Dienstencentrum Luysterbos, J.B.-Stessensstraat 69, 2440 Geel

Gratis parking Sociaal Huis en sportterreinen KSAV Eikevelden

Voor inwoners van Sint-Dimpna

Locatie : MPI Oosterlo - feestzaal, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel

Gratis parking kerk - ingang MPI

Voor inwoners van Zammel, Oosterlo en Stelen.

Locatie: Sint-Aloysius, Schuttershof 2B, 2440 Geel

Gratis parking Pas

Voor inwoners van Holven.

Oefenen op de stemcomputers

Op zondag 26 mei kiezen we de leden van het Europese, federale en Vlaamse parlement. Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen. Wilt u toch vooraf oefenen? Dat kan vanaf 23 april.

  • in het stadhuis
  • in de bibliotheek
  • in het dienstencentrum Luysterbos

Iedereen is welkom tijdens de openingsuren.

Bekendmaking van de kiezerslijst

U kunt op de dienst verkiezingen navragen of u op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei staat. U kunt ook nakijken of uw gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Geel die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Bent u ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn uw gegevens niet juist, dan kunt u tot 14 mei 2019 bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bekendmaking van de kiezerslijst 

Informatie voor kandidaten

Politiebesluit over het aanplakken van affiches en het bewaren van de openbare orde

Aanwijzing van getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus