Vernieuwende aanpak in verslavingszorg op kruissnelheid

Tijdens de coronaperiode zijn sommige mensen helaas steviger gaan drinken. Dankzij een intense samenwerking tussen professionele hulpverleners van Ziekenhuis Geel, Sociaal Huis Geel, huisartsen en vrijwillige ervaringsdragers krijgen mensen met een verslaving de hulp die ze nodig hebben. Dit samenwerkingsproject werd opgestart in 2018 en zit ondertussen op kruissnelheid.

Verslavingszorg is geen kerntaak voor een algemeen ziekenhuis. Nochtans zijn spoedgevallenopnames door alcohol of drugs bijna dagelijkse kost. Het ziekenhuis had onvoldoende knowhow en samenwerkingscontacten om mensen met een verslavingsproblematiek een goed aanbod te doen na opname. Er waren in de Kempen wel een aantal organisaties en hulpverleners actief rond verslaving, maar allemaal naast elkaar. Doordat het ziekenhuis en het Sociaal Huis sterk ingezet hebben op samenwerking met bestaande hulpverlening en de Verslavingskoepel, kunnen patiënten nu veel beter geholpen worden. Zo kan een patiënt zorg op maat vinden: een zelfhulpgroep, een opname, dagtherapie …

Pionier in de Kempen

Ziekenhuis Geel merkt dat dit unieke project erg goede resultaten boekt. Patiënten met een verslavingsproblematiek vinden beter hun weg in het hulpverleningsaanbod en er is minder herval. Ook het ziekenhuispersoneel voelt zich gelukkiger bij deze doelgroep: ze weten welke hulp er mogelijk is en er is ook minder agressie naar de verpleging.

In dit Kempens Model Verslavingszorg wordt de brug met de patiënt al aan het ziekenhuisbed gelegd. Een patiënt met een verslavingsproblematiek krijgt in eerste instantie medische ondersteuning zoals medicatie tegen ontwenningsverschijnselen. Maar hij of zij krijgt ook de kans om een ervaringsdrager van de Verslavingskoepel te spreken. Deze ervaringsdrager, die zelf ooit met een verslaving worstelde, kan vanuit de eigen ervaring doorverwijzen naar mogelijke manieren om verslaving aan te pakken.

Deze vernieuwende aanpak in verslavingszorg maakt indruk. De drie Kempense ziekenhuizen die deel uitmaken van Ziekenhuisnetwerk Kempen nemen deze werking over.

Nuttige contactgegevens

Lokaal

Tim Cools deskundige drughulp & -preventie
tim.cools@geel.be
014 56 63 73

Verslavingskoepel
geel@verslavingskoepel.be
0479 95 27 26 (Ivo Pernet)

Contactgroep Geel, iedere donderdag om 19 uur
Velleke 220

Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC) Kempen
Mail via website
0800 13 500

JAC Geel
jac.geel@cawdekempen.be
014 56 68 20
0472 23 41 55

Huisartsenpraktijk De Blauwe Tijd
deblauwetijd@gmail.com
014 59 22 95

Regionaal

AA voor de alcoholist
Mail via website
03 239 14 15

Al-anon voor familie en vrienden van de alcoholist
info@al-anonvl.be
03 218 50 56

Al-ateen voor de kinderen van de alcoholist
alateen.vlaanderen1970@gmail.com
03 218 50 56

Gepubliceerd op donderdag 16 december 2021 12.33 u.