Vernieuwing wegdek Westelijke ring van 14 juni tot midden juli

Van 14 juni tot midden juli vernieuwt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Westelijke Ring (R14). Dit gebeurt gefaseerd om de hinder voor het verkeer te beperken. Het verkeer op de ring blijft mogelijk op één rijstrook.

Bekijk de actuele hinder

AWV start op 14 juni met de vernieuwing van het asfalt op de ring rond Geel (R14). Bijna de volledige ring wordt aangepakt. Enkel in de zone tussen de rotonde met de Antwerpseweg/Pas (N19) en het kruispunt met de Kleinhoefstraat en de Drijhoek werken ze niet. Dit stukje van de Geelse ring kreeg vorig jaar al een onderhoudsbeurt. Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren. De werken duren onder goede omstandigheden normaal tot het bouwverlof.

Werken in fases

Om de hinder te beperken, gebeurt de uitvoering in 4 fases. AWV beperkt de hinder door telkens maar aan één zijde van de ring te werken. Het verkeer rijdt dan aan de andere kant van de middenberm over één rijstrook in elke richting. Gedurende de werken blijven de bedrijven op en vlakbij de ring bereikbaar. Dit verloopt al dan niet via een korte omleiding.

Fase 1

In fase 1, die ongeveer twee weken duurt, van 14 juni tot en met 25 juni, wordt gestart met de Westelijke ring tussen de rotonde aan de Molseweg - Meerhoutseweg en het kruispunt Diestseweg - Winkelom. Hier vernieuwt AWV de toplaag en plaatselijk de onderlagen. Waar nodig vervangen ze ook de fundering en de greppels. Op de rotonde en het kruispunt zelf wordt niet gewerkt.

Hinder:

  • Het gemotoriseerd verkeer passeert de werfzone vertraagd op één rijstrook in elke rijrichting.
  • Fietsers rijden dan om langs de Meerhoutseweg, Schrans, Hondstraat en Winkelom en dit in beide richtingen. 

Fase 2

In fase 2 gaan ze verder vanaf het kruispunt Diestseweg - Winkelom tot aan de rotonde met de N19. Omdat ze in deze zone enkel de bovenste asfaltlaag moeten vernieuwen, kunnen deze werken in twee weekends gebeuren. Dit kan geluidshinder met zich meebrengen voor de buurt. De aannemer start op vrijdagavond 25 juni om 20 uur en werkt tot en met zaterdagavond 26 juni. Het tweede weekend is voorlopig ingepland van vrijdagavond 2 juli om 20 uur tot en met zaterdagavond 3 juli.

Hinder:

  • Het doorgaande verkeer op de Ring heeft steeds doorgang. De Koning-Albertstraat en de Stelenseweg worden gedurende die twee weekends wel afgesloten van de ring. Het verkeer van en naar de Stelenseweg rijdt om via de Pas (N19). Verkeer van en naar de Koning-Albertstraat moet omrijden via de Antwerpseweg (N19) en de Janssen-Pharmaceuticalaan (N156).
  • Voor het fietsverkeer is er een kortere omleiding via de kleinere wegen: Maal, Kapellenblok, Heerstraat en Wilders.

Fase 3

In fase 3 van maandag 28 juni tot en met vrijdag 9 juli is de zone net voorbij het kruispunt met de Larumseweg tot vlak voor kruispunt Gooreind aan de beurt. In beide rijrichtingen vernieuwen ze hier de top- en onderlaag gedurende een tweetal weken, één week per rijrichting.

Hinder:

  • Op de ring kan het gemotoriseerd verkeer de werfzone vertraagd passeren op één rijstrook in elke rijrichting. De op- en afritten aan Rauwelkoven zijn tijdens deze fase bijna volledig afgesloten. Enkel de afrit aan de kant waar het verkeer rijdt, is bereikbaar. Verkeer van en naar de ring rijdt om via de Larumseweg.
  • Fietsers volgen in beide rijrichtingen een omleiding via Larumseweg, Rauwelkoven, Duivenstraat en Gooreind.

Fase 4

Ten slotte wordt in fase 4 gewerkt in de zone vanaf het kruispunt met de Kleinhoefstraat tot net voorbij het kruispunt met de Larumseweg vanaf maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli. Hier vernieuwen ze gedurende een week zowel de toplaag over de volledige breedte, als de onderlaag van de rechterrijstrook in beide rijrichtingen. 

Hinder:

  • Het gemotoriseerd verkeer van en naar de Larumseweg volgt een omleiding via Kleinhoefstraat, Drijhoek, Eikenstraat en Elsum.
  • Het fietsverkeer volgt dezelfde omleiding.

Meer informatie

Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/geel

Gepubliceerd op woensdag 28 april 2021 15.51 u.