Vertegenwoordig jij binnenkort je deeldorp in de participatieraad?

Tot 31 augustus kun je je nog kandidaat stellen voor de participatieraad. In de participatieraad beoordeel je de ideeën of voorstellen van inwoners en ondersteun je de verdere uitwerking van de goedgekeurde voorstellen.

Met dit initiatief geeft de stad haar burgers nog een extra inspraakmogelijkheid. Tot eind juni konden inwoners al via het platform http://www.ideevoorgeel.be/ hun ideeën voor het Geelse meerjarenplan geven. Binnenkort kan dit via de participatieraad.

Wat doet de participatieraad?

Inwoners of Geelse organisaties kunnen een initiatief voorleggen aan de participatieraad. Die bekijkt dan of dit in het meerjarenplan past. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. Past het voorstel niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen.

Graag je steentje bijdragen?

Wie zal er deel uitmaken van de participatieraad? Naast de schepen voor participatie en enkele ambtenaren zullen de meerderheids- en oppositiepartijen elk twee vertegenwoordigers aanstellen. Daarnaast zoekt de stad een vertegenwoordiger (geen raadslid) uit elk deeldorp.

Heb je interesse?

Kijk dan op www.geel.be/participatieraad voor meer informatie over wat de stad van jou verwacht. Op dezelfde pagina kun je je tot 31 augustus kandidaat stellen.

Gepubliceerd op woensdag 10 juli 2019 9.43 u.