Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt een beperkt inkomen.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

 • U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Maak hiervoor een afspraak met de dienst sociale zorg van het Sociaal Huis.
 • Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u ten laatste 2 werkdagen op voorhand aan, telefonisch of per mail.

Bedrag

 • Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10 euro per kalenderjaar.
 • Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt 0,34 euro/km.

Lid worden van de Minder Mobielen Centrale

Contacteer de dienst sociale zorg, MMC op het nummer 014 56 71 25 of maak een afspraak.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Recent aanslagbiljet van de belastingen
 • Bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest of klever mutualiteit)

 

Maak een afspraak