Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. De stad diende een negatief advies in. Nu bundelt de Vlaamse overheid alle adviezen en reacties en gaat daar verder mee aan de slag. Je kunt je inschrijven op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden.

Wil je het dossier op de voet volgen? 

Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Meer informatie over het negatieve advies dat de stad gaf, vind je in dit eerdere bericht

Gepubliceerd op donderdag 20 mei 2021 13.17 u.