Verwijdering grafzerk

Wanneer het voor de nabestaanden of concessiehouders niet meer mogelijk is om het grafmonument van hun overledene te onderhouden of wanneer zij door andere omstandigheden niet meer op de begraafplaats kunnen komen, is het mogelijk om het grafmonument voor het verstrijken van de concessietermijn te verwijderen.

Voorwaarden

Tijdens de periode van grafrust (die loopt tot 10 jaar na de begraving) kan er geen aanvraag tot verwijdering van de grafzerk aanvaard worden.

Procedure

Hiervoor moet u het aanvraagformulier "aanvraag tot verwijderen van de grafzerk" bezorgen aan de dienst burgerzaken.

De aanvraag moet ondertekend worden door de concessiehouder en alle bloedverwanten in de eerste graad.

Het voortijdig verwijderen van een grafzerk is kosteloos en gebeurt 1 keer per jaar.

Wat meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart (eID)
  • ingevuld formulier "aanvraag tot verwijderen van de grafzerk"