Voedselbedeling De Toevlucht en broodbedeling ‘t gelijkvloers

Voedselpakketten worden in Geel verdeeld door v.z.w. ‘De Toevlucht’. De verdeling broodoverschot van lokale bakkers, gebeurt door ’t gelijkvloers. Na onderzoek van het Sociaal Huis Geel wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor deze bedelingen en wordt u doorverwezen.

https://www.geel.be/tgelijkvloers

https://www.detoevlucht.be/