De Volmolen

De Volmolen is een provinciaal terrein van 4,5 ha in de Belse bossen waar jeugdgroepen een tentenkamp kunnen opslaan of kunnen kamperen voor een weekend. Het bestaat uit een grote zandvlakte, bebossing en deels heidegrond en is volledig omgeven door bossen. Het terrein wordt verhuurd vanaf de paasvakantie tot de herfstvakantie en is geschikt voor ongeveer 150 à 200 personen. Op het terrein staat een klein sanitair gebouw met daarin 4 rijen wasbekken, 5 douches en 5 toiletten.

Voorwaarden

  • Terreinen reserveren voor andere activiteiten dan bivakken kan slechts 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit
  • Het terrein is beschikbaar van de paasvakantie tot en met herfstvakantie

Procedure

Het beheer en de verhuur van het terrein gebeurt door de dienst jeugd. Reserveren kan via jeugd@geel.be. Meer informatie vindt u in het verhuurreglement hieronder. 

Bedrag

De kampprijs is bepaald op 1,25 euro per persoon per nacht met een minimum van 53,00 euro per overnachting.Voor dagactiviteiten worden de tarieven aangerekend volgens volgende categorieën:

Cat A: verenigingen en organisaties aangesloten bij een Geelse adviesraad, Geelse instellingen gericht op jongeren en Geelse studentenorganisaties

Cat B: verenigingen en organisaties niet aangesloten bij een Geelse adviesraad

Cat C: commerciële verenigingen

Tarieven:

Categorie A 13 euro per dag
Categorie B 159,50 euro per dag
Categorie C 159,50 euro per dag

Voor een dagactiviteit kunnen organisaties aangesloten bij de Geelse jeugdraad gratis gebruik maken van het terrein.

Meer info

Adres: Volmolenweg, 2440 Geel