Voorbeeldig Geel

Het project Voorbeeldig Geel trekt langs de twaalf Geelse parochies om er oud foto- en filmmateriaal uit het lokale buurtleven te tonen.

Voorbeeldig Geel toont foto- en filmmateriaal van Geelse deeldorpen en verenigingen over de vele decennia heen. Telkens komt er gedurende één weekend een ander deeldorp aan de beurt. Het beeldmateriaal is op verschillende grote schermen te zien.

Het materiaal komt deels uit de collectie van het stadsarchief. Door middel van een oproep aan de inwoners en de verenigingen van het ‘gastdeeldorp’, wordt er lokaal beeldmateriaal verzameld. Al de foto’s worden door vrijwilligers gescand in het stadsarchief en daarna teruggegeven aan de eigenaar. Dit levert veel nieuw materiaal op. Alle foto’s die te zien zijn op de schermen, worden ook afgedrukt. Zo kunnen de bezoekers aan de digitale expo er informatie bij schrijven. Zo komen we te weten wie of wat er op de foto’s staat. Op die manier is Voorbeeldig Geel dus ook tegelijkertijd een archiveringsproject.

Voorbeeldig Geel ging van start in februari 2017 met de parochie Bel. Daarna volgden in het najaar 2017 nog Larum, in 2018 Winkelomheide en Oosterlo, in 2019 Holven en Ten Aard, in 2021 Punt en in 2022 Sint-Dimpna en Stelen. Zammel, Sint-Amands en Elsum komen nog aan de beurt.

Voorbeeldig Geel brengt de inwoners van een deeldorp bij elkaar, documenteert de geschiedenis ervan en zorgt ervoor dat het materiaal bewaard blijft.

Karel Swolfs is het brein en de vrijwilliger achter de organisatie van het project Voorbeeldig Geel. Hij organiseert het in samenwerking met het stadsarchief.

Het stadsarchief is op zoek naar vrijwilligers om foto’s die op Voorbeeldig Geel getoond werden, te beschrijven in onze Erfgoedbank Geel (www.erfgoedbankgeel.be). Zin om mee te helpen? Contacteer dan het stadsarchief Geel op het nummer 014 56 66 93 of via archief@geel.be.

Erfgoedbank