Voorbereidende werken omgeving complex Geel-Oost van start

De vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan met de op- en afritten naar de E313 in Laakdal/Geel-Oost zit al geruime tijd in de pijplijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers. De heraanleg zal later dit voorjaar starten, naar verwachting eind april. De voorbereidingen beginnen deze week. Voor het verkeer zal nauwelijks tot geen hinder zijn.

Voorbereidende werken buiten de rijweg

Voordat de eigenlijke wegenwerken kunnen starten, maakt Wegen en Verkeer het terrein bouwrijp. In eerste instantie gebeurt dat in de hoek tussen de Nieuwe Baan en de op- en afrit van de E313 richting Hasselt. Eerder werd hier al een oude woning afgebroken. Vanaf donderdag 4 maart zal een aannemer daar bomen en beplanting rooien, zodat er vervolgens archeologisch onderzoek kan plaatsvinden. Via proefsleuven en boringen wordt gekeken of er archeologische interessante elementen aanwezig zijn in de ondergrond.
Tegelijk zullen er ook al enkele voorbereidende nutswerken uitgevoerd worden.
 
Hinder

Deze voorbereidende werken gebeuren op het openbaar domein naast de rijweg, waardoor er nauwelijks tot geen hinder voor het verkeer zal zijn.

Tijdelijke weg voor verkeer tijdens hoofdwerken

Naar verwachting kan de eigenlijke herinrichting van de Nieuwe Baan en de kruispunten aan de op- en afritten eind april starten. Die werken duren ongeveer acht maanden en gebeuren in verschillende fases.

Hinder

De werken zullen zeker wel merkbaar zijn voor het verkeer, maar de vertragingen en omleidingen blijven beperkt. Bij de start van de eerste fase leggen ze bijvoorbeeld een tijdelijke werfweg aan voor het noord-zuidverkeer op de Nieuwe Baan, zodat dit verkeer langs de werfzone kan passeren. Ook de op- en afritten van de E313 blijven, op twee à drie weken na, steeds bereikbaar. 

Het project in een notendop

De twee kruispunten met de Heikantstraat en met de op- en afrit van de E313 worden vervangen door één nieuwe dubbelstrooksrotonde, zodat de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger kan verlopen. Verder voorziet AWV een breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 van net voor de nieuwe rotonde tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174-Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Zo verhoogt ook de veiligheid van en het rijcomfort voor fietsers opmerkelijk. Tot slot wil het agentschap met de aanleg van een nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en fietsenstalling (ten zuiden van de rotonde) carpoolen aantrekkelijker maken en het aantal auto’s op de (snel)wegen doen dalen.

Meer informatie vind je op www.wegenenverkeer.be.

Gepubliceerd op donderdag 4 maart 2021 11.01 u.