Vormingssubsidies

U kunt subsidies krijgen voor algemene en kadervorming door erkende jeugdwerkkoepels als de vorming leidt tot het behalen van een attest "animator in het jeugdwerk of een attest dat betrekking heeft tot de werking van het jeugdwerkinitiatief.

Als u inwoner bent van Geel maar geen lid van een Geelse jeugdvereniging en u volgt individuele kadervorming, kunt u ook een subsidie ontvangen.

Procedure

U moet volgende zaken binnenbrengen op de dienst jeugd voor 1 maart van het lopende werkjaar:

  • ingevuld formulier vormingssubsidies
  • kopie deelnameattest(en)

Bedrag

Er kan een maximum van 100% van de kosten worden terugbetaald:

  • maximum 25 euro per dag
  • vervoerskosten aan 0,3389 euro/km