Vraag je ‘uittreksel uit het strafregister’ aan bij stad Geel (update 20/11, 15 uur)

Soms heb je een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) nodig. Dit kun je gratis aanvragen bij de dienst burgerzaken van stad Geel.

Update 15/11, 15 uur:
De beheerder van de website www.strafregister.be heeft aan de FOD Justitie laten weten dat de website www.strafregister.be offline werd gehaald. Ze hebben hun activiteiten in België vrijwillig stopzet en betalen alle verrichtte betalingen terug aan de burgers die gebruik hebben gemaakt van hun diensten.

Let op: als je op internet zoekt op strafregister, krijg je dikwijls als eerste zoekresultaat de website www.strafregister.be. Daar kun je tegen betaling van 27,50 euro een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister. De firma doet vervolgens de aanvraag bij de dienst burgerzaken en stuurt een volmacht en kopieën van volmachtgever en -drager mee. De stad mag echter niet ingaan op deze aanvragen en dus de uittreksels van het stafregister niet afleveren.

Het is dus beter om de uittreksels uit het strafregister gratis aan te vragen bij de dienst burgerzaken. Dat kan online via www.geel.be/uittreksel-strafregister. Kom je liever langs, dan maak je een afspraak maken via https://www.geel.be/uittreksel-strafregister of je belt naar 014 56 70 70.

Het Centraal Strafregister van de FOD Justitie geeft aan dat de website www.strafregister.be niet in overeenstemming is met de Belgische wetten. De FOD stelt alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Gepubliceerd op woensdag 20 november 2019 10.07 u.