Vragenlijst voor verenigingen

Door de coronacrisis lag het verenigingsleven heel lang stil. Activiteiten die normaal gezien geld in het laatje brengen, konden niet plaatsvinden. Daarom voorziet de Vlaamse Regering 600 529 euro voor Geelse verenigingen in de sport-, cultuur- en jeugdwerksector. Om de noden van deze verenigingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, heeft de stad een korte bevraging uitgewerkt.

Er zijn verenigingen die vaste kosten hebben, zoals de huur van een lokaal of
een vergaderzaal. Sommigen hebben misschien financiële verplichtingen aangegaan voor dit
werkjaar of moeten investeringen doen om hun werking veilig en 'coronaproof' te kunnen
opstarten.

Om een duidelijker beeld te krijgen van hun situaties heeft de stad een korte vragenlijst opgemaakt. We vragen de verenigingen om deze zo goed mogelijk in te vullen en aan te geven waar hun noden zitten. Dit kan financieel, logistiek en inhoudelijk zijn. Gelieve de vragenlijst in te vullen voor 31 juli 2020. Met de input hiervan, gaan we verder aan de slag samen met de betrokken adviesraden om te bekijken hoe de middelen ingezet worden in Geel.

Je kunt de bevraging via volgende link invullen:
https://provincieantwerpen.socratos.net/direct/Corona_verenigingen

Zijn er nog vragen? Contacteer ons zeker via:
cultuur@geel.be of 014 56 63 92
jeugd@geel.be of 014 56 68 00
sport@geel.be of 014 56 67 00

Gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020 15.31 u.