Vrijetijdspassubsidie

Vrijetijdspas-subsidies willen ondersteuning bieden aan jeugdwerkinitiatieven die kortingen geven in functie van de vrijetijdspas en bijdragen tot het verbeteren van de toegankelijkheid binnen jeugdverenigingen.

Procedure

U moet een ingevuld formulier vrijetijdspas-subsidie binnenbrengen op de dienst jeugd.

Er worden 2 betalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt van november tot april, de tweede heeft betrekking tot de maanden mei tot oktober. Elk jeugdwerkinitiatief kan slechts eenmaal per periode een aanvraag indienen.

Bedrag

Vrijetijdspas-subsidies zijn beperkt tot de toegestane korting, namelijk 50% korting op de:

  • deelname van activiteiten
  • uniformen en lidgelden
  • tegemoetkoming van 25 euro aan jeugdkampen