Vrijwilligers

We spreken van vrijwilligerswerk als u de activiteit onbezoldigd en op vrijwillige basis verricht voor derden, ingericht door een organisatie en buiten het kader van een arbeidsovereenkomst.

Voor wie?

  • Vanaf 15 jaar mag u in principe als vrijwilliger aan de slag.
  • Bruggepensioneerden en (deeltijds) werklozen mits meldingsplicht aan de RVA (vooraf).
  • Arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit en zwangerschap) mogen vrijwilligerswerk uitoefenen, maar moeten hiervoor (jaarlijks) toelating aanvragen en krijgen van de adviserend geneesheer alvorens van start te gaan met de vrijwilligersactiviteiten. 
  • Ambtenaren vragen toestemming aan hun overste.
  • Mensen met een leefloon kunnen eveneens vrijwilligerswerk doen, zij moeten dit enkel melden aan hun maatschappelijk werker van het OCMW. 
  • Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. 
  • Mensen zonder een geldige verblijfsvergunning mogen geen vrijwilligerswerk uitvoeren.