Vrijwilligers

We spreken van vrijwilligerswerk als u de activiteit onbezoldigd en op vrijwillige basis verricht voor derden, ingericht door een organisatie en buiten het kader van een arbeidsovereenkomst.

Voor wie?

 • U mag vrijwilligerswerk doen vanaf 15 jaar, maar enkel als u de eerste twee jaren van het secundair onderwijs hebt afgerond. Anders is het vanaf 16 jaar.
 • Bruggepensioneerden en (deeltijds) werklozen mits meldingsplicht aan de RVA (vooraf).
 • Arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit en zwangerschap) mogen vrijwilligerswerk uitoefenen, maar moeten hiervoor (jaarlijks) toelating aanvragen en krijgen van de adviserend geneesheer alvorens van start te gaan met de vrijwilligersactiviteiten. 
 • Ambtenaren vragen toestemming aan hun overste.
 • Mensen met een leefloon kunnen eveneens vrijwilligerswerk doen. Zij moeten dit enkel melden aan hun maatschappelijk werker van het OCMW. 
 • Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. 
 • Mensen zonder een geldige verblijfsvergunning mogen geen vrijwilligerswerk uitvoeren. 

Meer info

Het vrijwilligersloket is het aanspreekpunt voor kandidaat-vrijwilligers en wordt bemand door de deskundige vrijwilligerswerk. Samen met u gaat de deskundige op zoek naar de ideale vrijwilligersmatch binnen de stadsdiensten. Tijdens een kennismakingsgesprek leert de deskundige uw interesses kennen en stelt ze de vrijwilligerswerkingen binnen de stadsdiensten voor.

Voor welk vrijwilligerswerk kunt u zich aanmelden?

U kunt zich enkel kandidaat stellen voor vrijwilligerswerk binnen de stadsdiensten. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Vrijwilligerswerk in het inloopcentra ‘Gelijkvloers’
 • Helpen in Den Alleman
  • Dit kan gaan van de cafetaria helpen uitbaten tot soep maken tot het helpen bij de huiswerkbegeleiding.
 • Speelpleinwerking in de zomervakantie
 • De zomerschool
 • De babytheek
 • Buitenschoolse kinderopvang bij ‘De Bengelbende’
 • Voorleesvrijwilliger in de bib of in de stadsscholen
 • Suppoost zijn bij expo's in het cultuurcentrum of helpen bij de ticketcontrole, de vestiaire bemannen
 • Gidsen in het Gasthuismuseum
 • Kerkwachter in de Geelse kerken
 • Ondersteunen bij de animatie in het woonzorgcentrum
  • Dit kan van helpen bij het wandelen naar de markt tot bij activiteiten.
 • Chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale
 • Netheidsverantwoordelijke, of ook wel zwerfvuilvrijwilligers genoemd, die onze straten mooi houden
 • Zwerfkattenvrijwilliger
 • Gezelschapsdienst
 • ...