Vrijwilligers gezocht met een hart van hout

De Bosgroep is een vereniging die private boseigenaars en gemeentes, waaronder Geel, ondersteunen in hun duurzaam bosbeheer. Ze geven advies, maken natuurbeheerplannen, organiseren houtverkoop en helpen bij herbebossing.

Elke bosgroep heeft een kernteam van een coördinator en adjuncten, maar de werking steunt voor een groot deel op de enthousiaste inzet van een ploeg vrijwilligers. Een bosgroepvrijwilliger brengt alle aspecten van duurzaam bosbeheer in de praktijk zoals schalmen (bomen aanduiden en opmeten voor dunning), aanplanten en plaatsen van wildbescherming en evalueren van brandhoutvellingen. Je hoeft geen bosbouw gestudeerd te hebben om vrijwilliger te worden.

Nieuwsgierig? Proef van de Bosgroepwerking en maak kennis met het vrijwilligersteam op vrijdag 7 juni om 13 uur op de parking van TTC Virtus, Corsicabaan 1, Lille. Inschrijven is verplicht via 014 85 90 19 of kempennoord@bosgroep.be. Vermeld bij je inschrijving dat je in Geel woont.

meer info: www.bosgroep.be

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019 14.20 u.