Waarom een aanmeldingssysteem?

Naar één systeem

Sinds 2011 spreken alle basisscholen in Geel af wanneer de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen starten. Voor ouders was dit heel duidelijk: in februari startte de voorrangsperiode om broers en zussen in te schrijven en in maart schreven alle andere leerlingen zich in.

Vanaf nu werkt de stad met één digitaal aanmeldingssysteem om alles in goede banen te leiden. Als elke school een eigen systeem maakt, zou dat tot heel wat verwarring kunnen leiden. Daarom is er beslist om één centraal systeem uit te werken dat gebruiksvriendelijk en transparant is voor ouders.

School naar voorkeur

Het aanmeldingssysteem geeft ouders een maand de tijd om hun kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Na de aanmeldingsperiode krijgt elke ouder een ticket om zijn of haar kind in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool.

De opgegeven wensen worden maximaal gerespecteerd. Indien toch meer ouders zich aanmelden dan er vrije plaatsen zijn in een school, past het systeem enkele voorrangsregels toe. Zo wordt er gekeken naar de afstand van de school tot de woonplaats. Geel verwacht dat bijna alle kinderen op hun eerste voorkeursschool terecht kunnen, aangezien slechts enkele scholen met een capaciteitsprobleem kampen. 

Voordelen van het systeem

  • Enkele scholen in Geel kampen met een capaciteitsprobleem en de voorspelling is dat dit zo zal blijven de komende jaren. Een aanmeldingssysteem is dus nodig om mee de maximumcapaciteit te bepalen.
  • Het is duidelijker om met één aanmeldingssysteem te werken, dan met 15 verschillende.

  • Door eerst aan te melden, is kamperen niet nodig. De ordening van de aanmeldingen gebeurt immers niet meer chronologisch. Wanneer een school volzet is, vormt de afstand van de woonplaats tot de school het criterium om te bepalen wie de plaats krijgt toegewezen.

  • Kinderen uit de nabijheid van de school, hebben meer kans om naar de buurtschool te kunnen gaan.

  • De schoolvoorkeur van de ouders wordt door het systeem maximaal gerespecteerd.

  • Het aanmeldingssysteem kan bij scholen zorgen voor een goede afspiegeling van bewoners van de stad.