Waarom een aanmeldingssysteem?

Er zijn verschillende redenen waarom de Geelse basisscholen met één aanmeldingssysteem gaan werken.

  • Door aangepaste wetgeving zijn scholen, die een maximumaantal leerlingen willen bepalen voor hun school, verplicht om met een digitaal aanmeldingssysteem te werken. Een maximumcapaciteit van de school bepalen is nodig wanneer er een plaatstekort is op school. Enkele scholen in Geel kampen met een capaciteitsprobleem en de voorspelling is dat dit zo zal blijven de komende jaren. Een aanmeldingssysteem is dus nodig.
  • In Geel hebben we een traditie van afspraken over de manier en data van inschrijven in het basisonderwijs. Daarom kiezen we er ook voor als Geels basisonderwijs om samen met één duidelijk en gebruiksvriendelijk aanmeldingssysteem te starten.
  • Het is duidelijker om met één aanmeldingssysteem te werken, dan met 15 verschillende.
  • Door eerst aan te melden, is kamperen niet nodig. De ordening van de aanmeldingen gebeurt immers niet meer chronologisch. Wanneer een school volzet is, vormen de sociale mix op school en de afstand van de woonplaats tot de school de criteria om te bepalen wie de plaatsen krijgt toegewezen.
  • Kinderen uit de nabijheid van de school, hebben meer kans om naar de buurtschool te kunnen gaan.
  • De schoolvoorkeur van de ouders wordt door het systeem maximaal gerespecteerd.
  • Het aanmeldingssysteem kan bij scholen zorgen voor een goede afspiegeling van bewoners van de stad.