Wat is de zomerschool?

Wat is de zomerschool?

De Geelse zomerschool is een gratis en vrijwillig vakantieaanbod waar leren en vrije tijd gecombineerd worden.

Gedurende twee weken in de zomervakantie wordt de zomerschool georganiseerd voor kwetsbare leerlingen van Geelse scholen die een leerachterstand opgebouwd hebben of baat hebben bij extra oefening.

Deze leerlingen worden aangemeld door de scholen zelf. De zorgcoördinator of klassenraad maakt een inschatting welke leerlingen in aanmerking komen. Samen met de ouders en de leerling wordt de inschrijving voltooid.

Tijdens de zomerschool wordt er enerzijds ingezet op schoolse kennis en vaardigheden:

  • Nederlandse taal
  • sociale vaardigheden
  • wiskunde.

Anderzijds wordt er een gevarieerd en plezant vrijetijdsaanbod uitgewerkt waar het groepsgebeuren centraal staat.

Waarom een zomerschool?

In Geel werd in 2020 de eerste COVID-19 zomerschool georganiseerd, naar aanleiding van de projectoproep zomerscholen vanuit het departement Onderwijs Vlaanderen.

De scholen konden binnen hun leerlingenpopulatie gaan kijken:

  • wie er achterstand opgelopen had door het langdurige thuisonderwijs
  • welke leerlingen extra inoefening nodig hadden
  • welke leerling het meest kwetsbaar waren door de coronacrisis.

Twee weken lang konden de leerlingen basiscompetenties (opnieuw) inoefenen, zodat ze een betere en snellere start konden maken in het volgende schooljaar.

Vanuit de evaluaties is gebleken dat die schoolstart voor veel deelnemers effectief vlotter verliep.

Cijfers

2020

Bubbel 1 Bubbel 2
OKAN Medewerkers 
28 leerlingen 22 leerlingen 24 leerlingen
  • 2 ankerleerkrachten
  • 26 vrijwilligers

2021

Lager onderwijs 1ste graad secundair onderwijs OKAN Medewerkers 
64 leerlingen 6 leerlingen 23 leerlingen
  • 4 ankerleerkrachten (2 voltijds, 2 halftijds)
  • 30 vrijwilligers