Wat kunt u zelf doen?

Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er een aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom vragen we aan iedereen om aandacht te besteden aan zijn persoonlijke hygiëne en het sociaal contact met anderen te beperken. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare personen, dit zijn onder andere personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

Door de nodige maatregelen te nemen, kunnen we een verhoging van het aantal besmette personen zo veel mogelijk beperken in de volgende weken. Deze maatregelen hebben geen onmiddellijk effect op wie al ziek of besmet is, maar verminderen aanzienlijk de kans op het doorgeven van het virus aan anderen. We willen vooral contacten vermijden tussen personen die normaal niet met elkaar in contact komen.

Richtlijnen

Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen:

  • Begroet anderen met een vriendelijk woord, maar laat het geven van een hand of zoen achterwege.
  • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
  • Bedek uw mond en neus als u hoest of niest.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met uw handen.
  • Vermijd nauw contact met zieke personen.
  • Blijf thuis als u ziek bent!

Zo beschermt u zichzelf en anderen.

Wat doet de stad?

Wij volgen als stad de instructies vanuit de overheid op de voet. We baseren ons op de richtlijnen van FOD Volksgezondheid.

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen ?

U vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal u die hier ook terugvinden.