Waterbeheer

Water is de bron van alle leven en kan tegelijkertijd levensbedreigend zijn. Daarom is het in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen van wezenlijk belang dat alle betrokken overheden doelgericht werken aan een intacte waterhuishouding. Goed waterbeheer voorkomt zo veel mogelijk zowel overstromingen als te lage grondwaterstanden. Bovendien moet een goed waterbeheer zorgen voor zuiver water van goede kwaliteit

De rol van het stadsbestuur hierin is het beheer van de waterlopen van derde categorie, de grachten van algemeen belang en de gemeentelijke baangrachten. De inzameling van afvalwater heeft stad Geel overgedragen aan Aquafin.

Voor meer informatie: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/partners-van-het-integraal-waterbeleid