Veilige schoolomgevingen

In het bestuursakkoord 2019-2024 heeft de stad de ambitie om elke schoolomgeving veiliger en gezonder te maken. Ook wil de stad het aandeel niet-gemotoriseerd verkeer naar school vergroten. De stad pakt elk jaar twee schoolomgevingen aan. Het project kreeg de naam 'Veilige schoolomgevingen'. 

Meer weten over de veilige schoolomgevingen?

Neem een kijkje op deze websitepagina.