Wegbermen klaar voor de zomer: eerste maaibeurt afgerond

Vorige week rondde de aannemer de eerste maaibeurt van de wegbermen langs de gemeentewegen af. Alle wegbermen zijn nu een eerste keer gemaaid dit jaar. De stad volgt hiervoor het bermbeheerplan dat ze samen met provincie Antwerpen om de zes jaar opmaakt. Door op deze manier te maaien, krijgen wegbermen een grote ecologische waarde. Op plaatsen waar de veiligheid in het gedrang kan komen, geeft de stad de opdracht om vaker te maaien.

Wegbermen kunnen een grote ecologische waarde hebben in het landschap. Wanneer wegbermen insectvriendelijk worden gemaaid, helpen ze mee aan de verspreiding van zaden en zijn het rust- en eetplaatsen voor reizende insecten. Daarom stelt de stad om de zes jaar een nieuw bermbeheerplan op. In het plan staat welke vegetatie er in de bermen staat en bepaalt hoe en wanneer de stad de bermen moet maaien om meer biodiversiteit te creëren.

Eerste maaibeurt afgerond

Een eerste maaibeurt staat gepland in mei of juni. Deze maaibeurt rondde de aannemer vorige week af. Tijdens de zomer krijgen hierdoor andere planten de kans om te groeien en zo een thuis of voedsel te bieden aan heel wat insecten en dieren.

Na de zomer, in oktober, krijgen alle wegbermen een tweede maaibeurt om zich voor te bereiden op de winter. Wil je weten wanneer de stad in jouw straat de bermen maait? Het plan vind je op de webpagina insectvriendelijk maaibeleid.

Veiligheid voorop

Een vlotte doorgang en een goede veiligheid blijven een prioriteit. Daarom kan de stad beslissen om vaker te maaien op de stroken naast fietspaden van gemeentewegen en aan kruispunten waar hoge planten het zicht kunnen belemmeren.

De stad plant in ieder geval al twee maaibeurten voor deze locaties in bovenop de twee reguliere maaibeurten. Daarnaast zijn bijkomende maaibeurten op afroep mogelijk. Hoe snel planten groeien is immers afhankelijk van het weer en de stad wil hier vlot op kunnen inspelen.

Gepubliceerd op woensdag 10 juli 2024 15.24 u.