Update wegenwerken Tessenderloseweg

De werken aan Tessenderloseweg gaan vanaf 18 november een nieuwe fase in. Het stuk van de straat 'Kiezel' in Meerhout is zo goed als klaar. Nu start de aanleg van een losliggend fietspad en een gescheiden rioleringsstelsel op Geels grondgebied.

Wat gebeurt er nu?

  • In deze fase (fase drie) worden de nieuwe rioleringsbuizen, fietspaden, grachten en kopmuren aangebracht. Dit gebeurt op dezelfde werkwijze als op Meerhouts grondgebied. Enkele foto's van Kiezel vind je bijgevoegd.
  • De rioleringswerken worden eerst uitgevoerd in het deel tussen Meerhout en de stedelijke werkplaats, nadien komt het deel van de straat tussen de stedelijke werkplaats en het kruispunt met Winkelomseheide aan de beurt.
  • Vervolgens wordt de weg afgefreesd, daarna plaatst de aannemer nieuwe betonboorden en legt de fietspaden en weg in asfalt aan. De huidige rijweg in asfalt wordt niet volledig opengebroken.
  • Aansluitend wordt in de lente van 2020 tijdens een vierde en laatste fase nog het kruispunt van Tessenderlosweg met Winkelomseheide aangepakt. Hierbij wordt de rijweg wel volledig opgebroken. Dan wordt er beurtelings verkeer ingevoerd.
  • Einde van de volledige werken is voorzien tegen de zomer van 2020.

Hinder en omleidingen

De Tessenderloseweg is voor de volledige duur van de werken afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleiding loopt langs Winkelomseheide en Eindhoutsebaan. Vanuit Geel naar Meerhout volg je als fietser ook de omleiding voor doorgaand verkeer. Fietsers vanuit Meerhout naar Geel kunnen een fietsomleiding volgen die verschilt per fase. In fase drie loopt deze fietsersomleiding langs Kiezel en Djepstraat naar Winkelomseheide.

Meer info

Op www.geel.be/tessenderloseweg en de website van Aquafin vind je meer gedetailleerde info over de werken.

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 17 u.