Werken aan Groenhuis gaan van start

Van 21 oktober tot en met 8 juli 2022 vinden er werken plaats in Groenhuis. Tijdens deze werken is de site van woonzorgcampus Astor enkel bereikbaar via de Klein-Veldekensstraat. Ook het pad tussen woonzorgcampus Astor en de spoorweg is niet meer toegankelijk.

Groenhuis krijgt een vernieuwde rijweg. De huidige infrastructuur is verouderd en er komt een fietsostrade. Een gescheiden rioleringsstelsel, een stoep en een fietspad maken ook deel uit van de werken. De werken verlopen in drie fases.

  • Fase 1: de aannemer maakt de werfzone tussen de rooilijnen en de rijweg bouwrijp
  • Fase 2: de werken aan nutsleidingen starten rond 8 november tot eind januari 2022 (onder voorbehoud)
  • Fase 3: de aannemer start vanaf maart met de wegenis op te breken en de riolering aan te leggen

Tussen eind januari en eind februari zijn er mogelijks geen werken omwille van het weerverlet bij nutsleidingen. De vermoedelijke einddatum van de werken is 8 juli 2022.

De werken in Groenhuis brengen hinder met zich mee:

  • De site van woonzorgcampus Astor is tijdelijk niet meer bereikbaar via Groenhuis, maar enkel via de Klein-Veldekensstraat. Het schoonheidssalon, het kapsalon en de kinderopvang op de site blijven ook steeds bereikbaar via de Klein-Veldekensstraat.
  • Het pad tussen woonzorgcampus Astor en de spoorweg is niet meer toegankelijk.
  • Er wordt een omleiding voorzien via Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg en Technische Schoolstraat.

Meer info over de werken in Groenhuis vind je op deze pagina.

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021 13.38 u.