Werken aan je woning? Denk aan de woonpremies

Als je verbouwingen of aanpassingen aan je woning wil uitvoeren, kun je ook dit jaar rekenen op tal van premies.

Een kort overzicht van de belangrijkste woonpremies:

 • De renovatiepremie is vernieuwd. Eigenaars-bewoners of eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kunnen deze premie aanvragen. De te renoveren woning moet minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een premie worden aangevraagd voor 4 categorieën van werken:
  • Categorie 1: de structurele elementen van de woning (fundering, muren,…)
  • Categorie 2: het dak (werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer)
  • Categorie 3: buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren)
  • Categorie 4: technische installaties (werken aan de elektriciteit, de sanitaire installatie en de centrale verwarming)
 • De huidige verbeteringspremie kun je nog aanvragen tot en met 30 mei 2019. Ook hier zijn er verschillende categorieën van werken waarvoor je een premie kunt aanvragen. Per categorie is er een vastgelegd premiebedrag.
 • De aanpassingspremie richt zich specifiek op bepaalde woningaanpassingen voor senioren. De huidige premie blijft bestaan, maar een aantal voorwaarden worden licht gewijzigd vanaf 1 juni 2019. Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies.
 • Vanaf 1 maart 2019 kun je een sloop- en heropbouwpremie aanvragen van 7 500 euro als je een woning wilt slopen en vervangen door een nieuwbouwwoning. Meer info: www.energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie.
 • Je kunt ook premies van de netbeheerder Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) aanvragen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Deze kun je aanvragen via: www.fluvius.be/nl/thema/premies.
  Als je in een periode van 5 jaar drie of meer energiebesparende maatregelen uitvoert en je hiervoor een premie aanvraagt bij je netbeheerder, kom je automatisch in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze bijkomende premie verhoogt per uitgevoerde energiebesparende ingreep (zie ook: www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus).
Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019 9.33 u.