Werken Schuttershof op 17 februari van start

Op 17 februari start Aquafin met werken in Schuttershof. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd en de straat wordt omgevormd tot een fietsstraat om een veilige schoolomgeving te creëren. Eerst wordt er gewerkt in het gedeelte tussen Diestseweg en de ingang van sporthal De Doelen.

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt in Schuttershof een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd. Stad Geel vormt de straat om tot een 'fietsstraat' en creëert zo een veilige schoolomgeving. In de fietsstraat geldt eenrichtingsverkeer van Gasthuisstraat naar Diestseweg. Op 17 februari start Aquafin met de werken, het einde is gepland voor het najaar van 2020.

De werken zijn opgedeeld in drie fases:

  • Vanaf 17 februari werkt Aquafin aan het deel van Schuttershof tussen Diestseweg tot aan de ingang van sporthal De Doelen. Tot eind mei wordt de riolering aangelegd en de onderlaag van het asfalt gelegd.
    -> Schuttershof is in deze fase bereikbaar langs Gasthuisstraat.
  • Vanaf 4 mei worden dezelfde werken uitgevoerd vanaf de ingang van de sporthal tot aan Gasthuisstraat. Einde van deze werken is gepland tegen het bouwverlof van 2020.
  • In een derde fase, vanaf augustus, krijgt de straat een toplaag asfalt en in het najaar volgt de groenaanplanting tijdens het plantseizoen.

Het weer en technische problemen kunnen deze planning wijzigen.

Hinder voor verkeer

  • Tijdens de hele periode van de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk in Schuttershof.
  • Plaatselijk verkeer kan wel, maar tijdens de werkuren, van 7 uur ’s morgens tot 16.30 uur, zal dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. Er wordt steeds geprobeerd de woning en de school maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. Je moet dan de wagen buiten de werkzone parkeren.
  • De woningen en de school zijn tijdens de gehele duur van de werken te voet bereikbaar.

Meer informatie

Meer info vind je op www.geel.be/schuttershof. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin.

Gepubliceerd op donderdag 6 februari 2020 12.21 u.