Werken Schuttershof zijn opgeschort

19 maart - De werken in Schuttershof worden stilgelegd omwille van het coronavirus. De aannemer neemt maatregelen om de straat toegankelijk te maken zolang de werken stilliggen.

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt er in Schuttershof een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd. De straat zal worden omgevormd tot een 'fietsstraat'.

De werken worden nu opgeschort omdat de aannemer, omwille van het coronavirus, de veiligheid van de werknemers niet kan garanderen. 

Op donderdag 19 maart wordt de werf afgewerkt om voor langere tijd stil te liggen. Er worden maatregelen genomen om de toegankelijkheid voor aanwonenden, hulpdiensten, huisvuilophaaldienst ... te waarborgen.

Gepubliceerd op donderdag 19 maart 2020 9.52 u.