Werken Winkelom-Seppendijk verlopen vlot

In januari vond er op het kruispunt Winkelom (N126) & Seppendijk een wegverzakking plaats. De rioolinspectieputten worden vervangen en de weg moet hersteld worden. Hierdoor is de weg volledig afgesloten. De werken verlopen vlot. Als alles volgens plan kan blijven gaan, is de weg vanaf 24 juni opnieuw open voor doorgaand verkeer.

De nieuwe riolering is grotendeels klaar. De aannemer vult de grond nog aan en zorgt ervoor dat de buizen stabiel liggen. Hierna worden de tijdelijke pompen en buizen weggenomen, waardoor de riolering opnieuw normaal werkt. Vermoedelijk gebeurt dit in de week van 25 april.

Vanaf begin mei wordt de weg opnieuw aangelegd. De funderingswerken starten in de week van 9 mei. Op 10 en 11 mei worden de goten en boordstenen teruggeplaatst. In de week van 16 mei wordt een deel van de werkzone aangelegd in beton. Daarna worden de bermen en fietspaden afgewerkt.

In juni wordt de weg opnieuw aangelegd in asfalt. Daarna volgt een laatste inspectie, waarna de baan vanaf 24 juni opnieuw gebruikt kan worden voor doorgaand verkeer.

Door sabotage en het grondwaterpeil dat langzamer zakte dan verwacht, konden de werken pas later starten dan gepland. Momenteel verlopen de werkzaamheden wel vlot, waardoor de huidige planning gevolgd kan worden. De planning van wegenwerken blijft wel altijd afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, zoals het weer.

Gepubliceerd op donderdag 14 april 2022 15 u.