Werkingssubsidie

Geelse erkende sportverenigingen kunnen jaarlijks via de dienst sport een subsidie aanvragen voor de werking van hun vereniging.

Procedure

Om de subsidies aan te vragen, moet u voor 15 mei twee formulieren invullen: het Google formulier "Aanvraagformulier subsidies 2018" en het Exceldocument dat u onderaan op deze pagina kunt downloaden. Het Exceldocument bevat meerdere pagina's. U kunt enkel de groen gemarkeerde velden invullen.

Bij het berekenen van de subsidies wordt gekeken naar dingen als het inschakelen van gediplomeerde trainers, het hebben van een transparante structuur en het organiseren van een aanbod voor doelgroepen. Er vallen punten te verdienen door een en ander te staven en bij jullie aanvraag te voegen

  • recente statuten (enkel voor vzw's)
  • volledig organigram met functiebeschrijvingen
  • jeugdbeleidsplan, indien opgemaakt na 31 augustus 2017
  • contract of afsprakennota i.v.m. vergoeding begeleiders
  • ledenlijst seizoen 2017-2018, bekrachtigd door de federatie
  • sporttechnische diploma's, nieuw of gewijzigd sinds seizoen 2016-2017
  • bewijs van ondertekening Panathlonverklaring (vereniging en eventueel trainers)

Het Google formulier komt automatisch bij de dienst sport terecht als u op Verzenden hebt geklikt. Het Exceldocument kunt u, met de nodige bijlagen, mailen naar sportraad@geel.be of binnenbrengen op het secretariaat van de sportraad, Fehrenbachstraat 26a in Geel. Doe dat op tijd, voor 15 mei, want dossiers die te laat arriveren, worden niet meer aanvaard.

Meer info

Voor meer info kunt u bellen of mailen naar clubondersteuner Kurt De Hondt, 0478 31 30 34, kurt.de.hondt@geel.be