Werkingssubsidie

Geelse sportverenigingen kunnen jaarlijks via de dienst sport een subsidie aanvragen voor de werking van hun vereniging.

Omdat 2020 een ongewoon jaar was, hebben we de procedure voor het aanvragen van de werkingssubsidie in 2021 sterk vereenvoudigd. Clubs die in 2020 een aanvraagdossier indienden, hoeven dat dit jaar niet opnieuw te doen. Ze hoeven enkel aan te geven dat ze dit jaar weer de werkingssubsidie wensen aan te vragen. Dat kan met het e-formulier op deze pagina. Vul de contactgegevens in en klik op Verzenden, daarmee is de werkingssubsidie aangevraagd. 

Nieuwe clubs en clubs die vorig jaar geen aanvraagdossier indienden, en dat dit jaar wél willen doen, sturen best een e-mail naar clubondersteuner kurt.de.hondt@geel.be, zij ontvangen dan van hem de nodige documenten voor hun subsidieaanvraag. 

De subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot 15 mei 2021. Na 15 mei verdwijnt het e-formulier van deze pagina en verwerken we alle aanvragen. In juni leggen we het hele subsidiedossier voor aan het Geelse schepencollege en de Geelse sportraad. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in de loop van de maand juli.

Meer info

Voor meer info kunt u bellen of mailen naar clubondersteuner Kurt De Hondt, 0478 31 30 34, kurt.de.hondt@geel.be