Werkingssubsidie

Geelse sportverenigingen kunnen jaarlijks via de dienst sport een subsidie aanvragen voor de werking van hun vereniging.

Elk jaar in februari sturen we een aanvraagdocument naar alle sportverenigingen die in aanmerking komen (categorie drie, zie Reglement lidmaatschap Geelse sportraad). 

Na de zomer leggen we het hele subsidiedossier voor aan het Geelse schepencollege en de Geelse sportraad.

Meer info

Voor meer info kun je bellen of mailen naar clubondersteuner Kurt De Hondt, 0478 31 30 34, kurt.de.hondt@geel.be

Belasting- en retributie-, en subisidie- of tariefreglementen