Wettelijk samenwonen registratie

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring van wettelijke samenwoonst. Zo geniet u van een zekere bescherming van woonst, gezinslasten en eigendom van goederen. 

Voorwaarden

  • 18 jaar en juridisch bekwaam om een contract af te sluiten
  • niet gehuwd zijn
  • niet wettelijk samenwonend zijn met iemand anders
  • een inschrijving op hetzelfde adres hebben

Procedure

U komt beiden naar de dienst burgerzaken. Daar wordt nagegaan of u aan de voorwaarden voldoet. De verklaring wordt onmiddellijk afgedrukt en ter ondertekening voorgelegd. 

Bedrag

  • 20 euro*

* u kunt veilig en snel met bancontact betalen

Wat meebrengen

  • beide identiteitskaarten