Naar inhoud

Praktisch

Woonraad

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Woonraad

Doelstelling
De woonraad is een overlegplatform voor de verschillende diensten en actoren die binnen de stad actief bezig zijn met huisvesting. De start van de woonraad is gegeven door de goedkeuring van de statuten door de Gemeenteraad in zitting van 06/03/2006.

 


In 2004 is door de stad Geel een woonbeleidsnota opgesteld. Deze nota geeft weer welke noden er op gebied van huisvesting binnen de stad zijn en hoe we deze noden kunnen aanpakken.

De woonraad is hieruit voortgevloeid.

 


Samenstelling
Permanente Leden:

  • Afgevaardigde aangeduid door de huisvestingsdienst van het OCMW.
  • Afgevaardigde aangeduid door het sociale verhuurkantoor.
  • Afgevaardigde aangeduid door de private vastgoedsector.
  • Afgevaardigde aangeduid door de Geelse Huisvesting.
  • Afgevaardigde aangeduid door de sociale landmaatschappij.
  • Afgevaardigde van de dienst Bouw & Milieu van de stad Geel.
  • Afgevaardigde van de dienst sociale dienst van het OCMW.
  • Afgevaardigde van de organisatie PAO/A-larm.

 


Maken ambtshalve deel van de woonraad:

  • Het lid van het College van Burgemeester en Schepenen, dat bevoegd is voor huisvesting.
  • De voorzitter van het OCMW.


Van elke politieke fractie in de gemeenteraad wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd. Elke vergadering kunnen er externe deelnemers worden uitgenodigd zoals brandweer, private actoren, deskundigen.

Overzicht