Workshop subsidie

Een toelage voor de organisatie van workshops met kinderen en/of jongeren door Geelse jeugdwerkinitiatieven.

Voorwaarden

  • Workshops moeten gericht zijn op kinderen en jongeren tussen 6 en 28 jaar oud
  • Gericht op ontmoeting, creatieve expressie, zelfontplooiing en groepsvorming. Creatieve activiteiten vormen het hoofdbestanddeel van het aanbod van de workshop
  • Ook kinderen en jongeren die niet zijn aangesloten bij de vereniging moeten toegelaten worden. Er moet voldoende publiciteit worden gemaakt
  • De workshop moet minimum 4 dagdelen omvatten
  • Minimum 4 deelnemers
  • 75% van het honorarium en de reiskosten van de begeleider komen in aanmerking voor subsidie met een maximum van 200 euro

Procedure

Volgende zaken moeten binnengebracht worden op de dienst jeugd binnen 30 dagen na afloop van de workshop:

  • Ingevuld verslagformulier
  • Kopie van contract dat werd afgesloten met de begeleider