Workshopsubsidies

Een toelage voor de organisatie van workshops met kinderen en/of jongeren door Geelse jeugdwerkinitiatieven.

Voor wie?

Workshops en vormingen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar, waar ze ongedwongen met zichzelf, elkaar, ruimte, licht, klank en materialen kunnen experimenteren.

Hiermee mikken de verenigingen op volgende functies:

  • ontmoeting
  • creatieve expressie
  • zelfontplooiing
  • groepsvorming

Het staat de organiserende vereniging daarbij vrij zelf zijn techniek en methode te kiezen. 

Voorwaarden

  • De workshop of vorming is gericht naar eigen leden en/of leiding, maar kan ook openstaan voor alle geïnteresseerden kinderen of jongeren. A
  • De inhoud van de workshop of vorming moet aansluiten bij kerntaken van de vereniging of organisatie;
  • Er zijn minimum vijf deelnemers;
  • De vorming wordt gegeven door een erkende vormingsorganisatie of een extern persoon die een opleiding heeft genoten of aantoonbare ervaring kan voorleggen.

Procedure

De organisator stuurt binnen de 30 dagen na afloop van de workshop

  • het ingevulde verslagformulier
  • een kopie van het contract, dat werd afgesloten met de professionele begeleider,

terug naar de dienst jeugd. 

Bedrag

De subsidie bedraagt 75 % van het honorarium en de reiskosten van de begeleider met een maximum van 200 euro per initiatief.

Afhandeling

Er worden 2 uitbetalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt over de maanden, januari, februari, maart en april, mei, juni. Een tweede periode heeft betrekking op de maanden, juli, augustus, september en oktober, november, december. Elk jeugdwerkinitiatief kan voor elke periode slechts éénmaal een aanvraag indienen en voor dezelfde toelage slechts twee aanvragen per jaar, tenzij er andere bepalingen gelden per soort subsidie.