Woonzorgcentrum Wedbos

Woonzorgcentrum Wedbos streeft er naar een thuis te bieden aan alle zorgbehoevenden.

Dit realiseren ze door:

  • een visie waarbij respect, eigen waarde, privacy en inspraak centraal staan;
  • een gevarieerd animatieaanbod en een streven naar een dagindeling op maat;
  • een nauwe samenwerking met onderwijs- en gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en verenigingen;
  • de mogelijkheid te bieden om hier te sterven, waarbij intense palliatieve zorgen aangeboden worden.

 
In het huis garanderen ze de bewoners ‘zorg op maat’. Dit realiseren ze door:

  • de continue inzet van voldoende gekwalificeerd, gemotiveerd en deskundig personeel;
  • een doorgedreven, multidisciplinair preventief zorgbeleid;
  • de maximale zelfredzaamheid van de bewoner te behouden en te ondersteunen;
  • een leefbaar veiligheidsbeleid;
  • een permanente vorming en bijscholing;
  • te streven naar een financieel verantwoord beleid.

Aanbod

Permanent verblijf
Het woonzorgcentrum Wedbos beschikt over 114 bedden voor permanent verblijf.

Kortverblijf
Om de thuiszorg voor een korte periode te ontlasten zijn er vijf kamers kortverblijf ter beschikking.

Inschrijving wachtlijst
Voor een inschrijving op de wachtlijst van ons WZC dient er een Katz-schaal en een inlichtingenfiche ingevuld te worden.

Kiné
Kinéprestaties worden aangeboden door een professioneel team.

Activiteiten animatie
Tijdens de werkdagen worden er dagelijks één of meerdere, grote of kleine activiteiten georganiseerd.

Afdelingen
In het WZC zijn er 4 afdelingen. Alle afdelingen werken met heterogene bewonersgroepen. Op afdeling de Linde werd er op 01.04.2011 gestart met een leefgroep voor dementerende bewoners.

Dementiewerking
Dementerende bewoners met wegloop en/of storend gedrag worden opgevangen in een aangepaste leefruimte met permanent toezicht en een aangepaste daginvulling.

Onderhoud en logistiek
Via industriële schoonmaakmethodes worden de kamers, gangen en gemeenschappelijke lokalen onderhouden. Het logistiek personeel zorgt voor de nodige ondersteuning van de algemene werking.

Keuken
Alle maaltijden worden in buffetvorm aangeboden door het cateringbedrijf Medirest. Zij zorgen voor kwaliteit en full-service.

Sociale dienst
Voor alle vragen rond inschrijving op de wachtlijst, opnames en opnameprocedures kan je bij de sociale dienst van het WZC terecht. Interne vragen en problemen kunnen samen met de sociale dienst bekeken en besproken worden.

Linnendienst
Al het bed- en badlinnen wordt door een externe wasserij regelmatig opgehaald en terug afgeleverd. Het persoonlijk linnen wordt in huis gewassen. Deze kosten zijn in de dagprijs inbegrepen.