Zandhoefstraat, Holven, Gasstraat

Stel hier uw vraag Info werken

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt er in Zandhoefstraat, Holven -tussen Ring en Gasstraat- en Gasstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd.

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
  • Vernieuwing verharding (rijweg en voetpaden)
  • Aanleg van stoepen
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
 • Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Aanleg van grachten voor buffering en afvoer van hemelwater
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

De werken zijn beëindigd.

 • Vermoedelijke startdatum: april 2017
 • Vermoedelijke duurtijd werken: tot april 2018
 • Voorbereidende werken nutsmaatschappijen: tot eind juli 2018
 • Weg- en rioleringswerken: vanaf augustus 2017
 • Aquafin voert de werken uit. 

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater (afkoppelen)

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.

 Stel hier uw vraag