Onderhoud zandwegen

Er liggen heel wat zandwegen in Geel. Daar komen makkelijk kuilen in. Daarom onderhoudt de stad ongeveer 90 zandwegen meermaals per jaar (minimum 2) met een schaaftoer. Daarbij is de stad afhankelijk van het weer.

In de winter is het vaak lange periodes nat. Hierdoor ontstaan er putten in de zandwegen. Vanwege de natheid kan de stad daar op dat moment niets aan doen. Om zandwegen te onderhouden met een wegenschaaf of grader (zie filmpje), moet de zandweg droog genoeg zijn maar ook niet te droog en het mag niet vriezen. De stad doet meermaals per jaar een schaaftoer om de zandwegen te onderhouden maar is dus afhankelijk van het weer.

Per zandweg wordt bekeken of er maatregelen kunnen worden genomen om overlast tegen te gaan. De stad doet minimaal onderhoud zodat de wegen berijdbaar zijn tegen 10 à 20 km/uur. 

Melding

Wilt u iets melden over een zandweg? Bijvoorbeeld over stofoverlast of veiligheid? U kunt dat digitaal melden of bellen naar de dienst grondgebiedszaken.

Hoe gaat het schaven in zijn werk?