Zeggetis! Deel je idee voor een betere stad!

Stad Geel zet de komende jaren nog meer in op participatie en wil haar inwoners en organisaties betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Onder de noemer ‘Zeggetis’ organiseert de stad een grote participatieronde om ideeën voor het meerjarenplan te verzamelen.

In het meerjarenplan 2020-2025 legt de stad vast waar ze de komende zes jaren werk van wil maken. Op basis van resultaten van eerdere inspraaktrajecten en het bestuursakkoord bepaalde het bestuur al de beleidsdoelstellingen of de grote thema’s om mee aan de slag te gaan: mobiliteit, openbare ruimte, wonen, zorg, armoede, ondernemen, onderwijs, dienstverlening, levendige stads- en dorpskernen, sociaal engagement, klimaat en veiligheid. Deze thema’s vormen de kapstok om verdere acties uit te werken.

Voor de stadsdiensten verder aan de slag gaan met de uitwerking, organiseert de stad een ruimere participatieronde om concrete ideeën bij alle inwoners verzamelen. Waar lig jij wakker van? Wat moet de stad als eerste aanpakken? Denk je aan concrete oplossingen of acties? Of misschien heeft de stad een thema over het hoofd gezien?


Geef je idee online!

De stad lanceert op 13 mei een online participatieplatform. Via www.ideevoorgeel.be/zeggetis kunnen inwoners hun ideeën geven om Geel beter te maken. Op het platform kun je ook de ingezonden ideeën bekijken, steunen, reageren of aanvullingen doen. Dit digitale participatieplatform zal de stad de komende maanden en jaren ook inzetten voor inspraak bij andere projecten.

 

Stuur ons een kaartje!

Half mei ontvangt ieder Geels gezin een folder over de campagne Zeggetis in de brievenbus. Hierin zitten briefkaarten om ideeën te noteren. Stop de briefkaart(en) voor 30 juni in een van de gele brievenbussen in stedelijke gebouwen of bij lokale handelaars en horecazaken. Een overzicht van alle brievenbussen vind je op www.ideevoorgeel.be/zeggetis.

 

Zeggetons in De Waai

Op woensdag 19 juni om 19 uur organiseert de stad een ideeënavond Zeggetons. Hier kun je meedenken over de verschillende ideeën die op tafel liggen. Iedereen is van harte welkom om zijn steentje bij te dragen in zaal De Waai. Geef een seintje als je komt via ideevoorgeel.be, maar ook zonder inschrijving altijd welkom!

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2019 12.42 u.