Zeven projecten ontvangen burgerbudget

Via het ‘burgerbudget’ geeft stad Geel 100 000 euro aan vernieuwende acties van Gelenaars. Van de zeventien ingediende projecten gingen er na een screening elf naar de stemronde. Wel 1258 Gelenaars brachten hun stem uit. De Geelse participatieraad koos nu zeven projecten die budget ontvangen van de stad. Voor deze keuze werd de participatieraad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, een Kempische primeur.

Gelenaars vanaf 10 jaar konden tussen 19 april en 19 mei stemmen voor hun drie favoriete projecten via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Een project moest minstens 100 stemmen halen, om door te mogen gaan. De participatieraad moest uit al deze waardevolle projecten kiezen welke ook effectief uitgevoerd mogen worden. Geen gemakkelijke keuze, zo bleek uit de eerste editie van het burgerbudget in 2022. Daarom werd deze tweede editie de participatieraad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, een primeur voor de Kempen. Twaalf Gelenaars uit de verschillende deeldorpen werden geloot om de keuze te helpen maken.

De maatschappelijke meerwaarde, de laagdrempeligheid, de duurzaamheid, de potentiële doelgroep(en), de kostprijs en een goede spreiding over de deeldorpen. Dat waren de uitgangspunten om tot een goede keuze te komen.

Zeven projecten krijgen binnenkort vorm

De projectindieners ontvangen budget van de stad, maar moeten zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van hun project.

De geselecteerde projecten:

3 B’s: Bijen, Bomen en Bloemen

Bijenbond ’t Geels Bieke wil de bijenhal op de site van de Astortoren (Klein Veldekens) voorzien van bloemen, struiken en bomen. Deze groene omgeving is niet alleen nuttig voor de bijen, maar vormt ook een stilteplekje voor mensen die daar nood aan hebben. Vanuit een ‘kijktunnel’ kunnen bezoekers de noeste werksters veilig observeren.

Stelen ontmoet Stelen

Tijdens de zomermaanden organiseren enthousiaste Stelenaren opnieuw een ‘PopUpcafé’ aan de voormalige Chiro-barak op het Stelens pleintje. Vanuit die gezellige ontmoetingsmomenten groeide de vraag bij verschillende Stelense verenigingen en buurtbewoners om een petanquebaan of pingpongtafel te plaatsen om samen te spelen.


Stip: de kern van Punt
Deeldorp Punt mist een dorpskern. De verenigingen van Geel-Punt willen samen de tuin van de lege pastorij naast de parochiezaal omtoveren tot een sfeervol park waar buren gezellig kunnen samenkomen of genieten van de rust. Een leuke, groene ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een petanquebaan, barbecue …


Groene Verbinding

Buurtbewoners willen de Holvenstraat tussen het station en de Merelstraat transformeren naar een echte ‘tuinstraat’. Een groene en aangename straat waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Ze legden al geveltuintjes aan, maar willen nog een stap verder gaan met meer bloembollen en plantgoed, zitmeubilair en klimplantgeleiders in boogvorm. Zo wordt het een nog fijnere buurt voor wie er woont of passeert.


Grot van Ten Aard

Landelijke Gilde Ten Aard wil het park aan de grot van Ten Aard multifunctioneel maken zodat alle verenigingen dit kunnen gebruiken als ontmoetingsplaats of speelzone. Er komen ook buitenklassen voor de school. Bezoekers en passanten zullen er kunnen uitrusten op nieuwe banken en genieten van extra struiken en bloemen.


Toontje Bel 2.0

In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius, oftewel ‘Toontje’ – de patroonheilige van de huisdieren. De enthousiastelingen van de gloednieuwe Toontjesgilde willen met dit project Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost geven. Heel Geel mag fier zijn op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel.


Pannakooi Beekhoek

Op het terrein van KFC Beekhoek droomt de jongerenraad van FC Beekhoek van een ‘pannakooi’ met de nieuwste faciliteiten voor een optimale speelervaring. In deze voetbalkooi kunnen jongeren samenkomen, hun voetbalskills verbeteren en plezier beleven op een sportieve manier. De pannakooi wordt publiek toegankelijk voor iedereen uit de buurt.

Meer info over het burgerbudget, de verschillende projecten in de stemronde en het volledige subsidiereglement is te vinden op www.ideevoorgeel.be/burgerbudget.

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2024 16.35 u.