Ziekenhuis Geel maximaal voorbereid op coronavirus

Ziekenhuis Geel is voorbereid op de ontwikkelingen die op hen afkomen. Ze hebben meer dan 200 bedden vrijgemaakt, ze werken samen met huisartsen en Het Vlaamse Kruis voor een betere triage van patiënten, ze doen strengere toegangscontroles en ze doen inspanningen om de voorraden op peil te houden.

Ziekenhuis Geel is een van de ziekenhuizen die in deze fase van de crisis in de provincie Antwerpen de meeste positief geteste coronapatiënten opvangt. Door de goede samenwerking met – en solidariteit tussen – de ziekenhuizen van Turnhout, Herentals en Mol (van Ziekenhuisnetwerk Kempen) en met UZA, transfereerden ze de voorbije 24 uur al patiënten.

Uitbreiding capaciteit en isolatieafdelingen

Het ziekenhuis heeft drie eenheden klaargemaakt als isolatieafdelingen voor besmette coronapatiënten. De dienst intensieve zorgen werd uitgebreid in capaciteit, namelijk door een deel van het operatiekwartier in te nemen, zodat ze een COVID-19 intensieve zorgen en niet-COVID-19 intensieve zorgen hebben. Ze hebben ook de spoedgevallendienst opgesplitst in een COVID-19 en niet-COVID-19 zone.

Voorlopig voldoet de capaciteit ruimschoots. Wanneer het aantal zieken de capaciteit van het ziekenhuis toch zou overstijgen, kunnen ze patiënten opvangen in de aangrenzende KOGEKA-school van Sint Dimpna Geel.

Ze hebben bovendien personeel dat nu (nog) niet nodig is, maximaal naar huis gestuurd, zodat ze ingezet kunnen worden op het juiste moment.

Normale activiteit op minder dan 10 %

Het ziekenhuis heeft meer dan 200 bedden vrijgemaakt. De normale zorgverleningsactiviteit is verlaagd tot minder dan 10 % om een verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden en capaciteit te creëren om zieken massaal op te vangen als dat nodig zou zijn. Alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen werden opgeschort. Ze zijn als ziekenhuis extra voorzichtig, want ze willen zieke mensen géén bijkomende risico’s geven. De artsen kijken voor elke behandeling of afspraak naar de noodzaak ervan en ze wegen alle pro’s en contra’s af in functie van de veiligheid van de patiënt. Ze kunnen daarnaast ook telefonische consultaties geven.

Triagepost huisartsen

Momenteel kunnen huisartsen uit Geel en Meerhout patiënten die mogelijk besmet zijn, doorverwijzen naar een tijdelijke consultatieruimte naast spoed wanneer ze inschatten dat een fysieke consultatie nodig is. Dit initiatief kwam er na overleg met stad Geel, Ziekenhuis Geel, Het Vlaamse Kruis en de huisartsen uit de regio. Zo vermijden ze dat mogelijke coronapatiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten. En dat spoed de toestroom van patiënten niet meer aankan.

In Westerlo hebben huisartsen ondertussen een tweede triagepost opgestart.

Toegangscontrole ziekenhuis

Het ziekenhuis hanteert een strenge toegangscontrole in het ziekenhuis. Bezoek is, op een paar uitzonderingen na, niet meer toegelaten. Bezoekers die toch toegelaten worden, moeten eerst een vragenlijst doorlopen en hun lichaamstemperatuur laten meten. Ook bij personeel wordt aan het begin van de werkdag gevraagd om hun temperatuur te nemen.

Nood aan beschermingsmateriaal en vrijwilligers

Op korte termijn hebben ze genoeg beschermingsmateriaal voor de zorgverleners. Zeker nu de vier Kempense ziekenhuizen (van Ziekenhuisnetwerk Kempen) samen een productie hebben opgestart van chirurgische mondmaskers en twee types beschermende schorten.

Waterafwerende en waterdichte schorten, lange niet-steriele handschoenen en andere beschermingsmiddelen zijn nog steeds welkom. Ze willen op alles voorbereid zijn.

Ze zoeken ook nog steeds vrijwilligers voor een medische reserve. Vooral mensen met een medische of zorgachtergrond zijn essentieel. Zo kunnen ze hen in een volgende fase mee inschakelen in de strijd tegen het coronavirus.

Ziekenhuis Geel roept op tot giften

Het ziekenhuis bereidt zich voor op een lange en intense crisis. Ook de naweeën van corona zullen nog lang voelbaar zijn: ziekenhuizen die opnieuw de normale gang van zaken moeten opnemen, hun organisatie heromtoveren, uitgeputte zorgverleners met traumatische ervaringen er bovenop helpen…

Iedereen werkt dag en nacht en geeft het beste van zichzelf. Fysiek én mentaal. De helden zullen te maken krijgen met extreme stress en traumatische ervaringen. Jij kan hen door deze crisis helpen. Ondersteun de zorgverleners in hun strijd tegen corona en doe een gift.

De ingezamelde fondsen zullen gaan naar psychologische begeleiding van de medewerkers en voorzieningen om hen even een ontspanningsmoment te geven in een stressvolle omgeving (ontspanningsruimtes, relaxatiematrassen …). Ze willen ook tablets aankopen zodat geïsoleerde coronapatiënten kunnen videobellen met hun familie.

Ze zijn nu al onder de indruk van de massale solidariteit van de bevolking, wat hen helpt en kracht geeft om in deze moeilijke tijden verder te werken.

Ik doe een gift online

> Je kunt ook een gift doen op rekeningnummer BE53 0689 0926 1253 - GKCCBEBB (beheerd door Stichting Pelicano), met als mededeling: corona

Je krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro. Ziekenhuis Geel werkt samen met Dimpnafonds vzw voor het inzamelen van giften. 

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 13.40 u.