Zitdag federale overheidsdienst personen met een handicap.

Rechtstreeks bij een medewerkster van de federale overheidsdienst informatie krijgen over erkenning van uw handicap, inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, parkeerkaart voor gehandicapten of andere tegemoetkomingen voor mensen met een beperking.

Voor wie?

Burgers met vragen over tegemoetkomingen en rechten op sociale voordelen die onder de federale bevoegdheid vallen.

Procedure

U kan uw vraag over bijvoorbeeld de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming, de parkeerkaart voor personen met een handicap en andere tegemoetkomingen voor mensen met een beperking rechtstreeks voorleggen aan een medewerkster van de federale overheidsdienst.

De zitdag is zonder afspraak, dus u kan zich gewoon aanmelden bij het onthaal van het sociaal huis.

Dat kan elke eerste maandag van de maand, tussen 10u en 12u in de voormiddag.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 is de zitdag alleen nog gepland op de eerste maandag van elke onpare maand, dus in januari, maart, mei, juli, september en november. Het uur blijft onveranderd tussen 10u en 12u.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

Eventueel medische attesten in verband met uw handicap. Informatie over het gezinsinkomen (uzelf en uw partner), over spaargelden en over onroerend goed dat werd verkocht of geschonken.

Meer info

U kan ook altijd een afspraak maken met een medewerkster van het sociaal huis voor meer informatie of om hulp te krijgen bij een aanvraag. Dit doet u best via de afsprakenlijn van stad Geel op het nummer 014 56 77 77.