Zomerschool 2020

 Wat gaan we precies doen?

 • Een gratis en vrijwillig voltijds aanbod (8u/dag) van 27 juli t.e.m. 7 augustus 2020
 • Voor leerlingen van:
  • een Geelse lagere school
  • de eerste graad secundair onderwijs
  • OKAN
 • Via toeleiding van de klassenraad
 • We werken in 2 bubbels die altijd gescheiden zijn:
  • De lagere school leerlingen
  • Leerlingen uit de eerste graad secundair en OKAN

Voor wie?

 • In principe is er een brede toegang via de klassenraad
 • We geven voorrang aan kwetsbare leerlingen:
  • lage scholingsgraad van de moeder
  • financiële kwetsbaarheid
  • alleenstaande ouder
  • anderstalig gezin

Procedure

 • De klassenraad bepaalt voor elke individuele leerling of deelname aan een zomerschool een grote meerwaarde is. Let op: Het aanbod van de zomerschool is vrijwillig en mag niet van invloed zijn op de evaluatie die door de klassenraad gemaakt wordt.
 • De school geeft per leerling door op welke twee leerdomeinen ingezet moet worden.
 • De school licht het aanbod van de zomerschool toe aan de ouders van deze leerlingen.
 • Het aanmeldformulier mag ingevuld worden door de leerkracht.
 • Van zodra dienst gelijke kansen het formulier ontvangen heeft, wordt er contact opgenomen met de ouders.
 • Dienst gelijke kansen koppelt terug aan de school.
 • De betrokken school levert didactisch materiaal aan op het niveau van de ingeschreven leerling.

Meer info

Nog vragen?

mail: gelijke.kansen@geel.be

GSM: Sepp Van der Veken | 0498 68 65 64