Zomerschool 2021

Zomerschool vrijwilligers uitgebreid Inschrijfformulier LAGERE SCHOOL: zomerschool 2021 Inschrijfformulier SECUNDAIR ONDERWIJS: zomerschool 2021

Wat gaan we doen?

 • Een gratis en vrijwillig voltijds aanbod van 26 juli t.e.m. 6 augustus 2021
 • Voor leerlingen van:
  • Geelse lagere scholen
  • eerste graad secundair onderwijs
  • OKAN
 • Via toeleiding van de klassenraad
 • We werken in aparte bubbels die altijd gescheiden zijn

Voor wie?

 • In principe is er een brede toegang via de klassenraad
 • We geven voorrang aan kwetsbare leerlingen:
  • lage scholingsgraad van de moeder
  • financiële kwetsbaarheid
  • alleenstaande ouder
  • anderstalig gezin

Procedure

 • De klassenraad bepaalt voor elke individuele leerling of deelname aan een zomerschool een grote meerwaarde is. Let op: Het aanbod van de zomerschool is vrijwillig en mag niet van invloed zijn op de evaluatie die door de klassenraad gemaakt wordt.
 • De school geeft per leerling door hoe die scoort op de basisvakken.
 • De school licht het aanbod van de zomerschool toe aan de ouders van deze leerlingen.
 • Het aanmeldformulier mag ingevuld worden door de leerkracht.
 • Van zodra dienst gelijke kansen het formulier ontvangen heeft, wordt er contact opgenomen met de ouders.
 • Dienst gelijke kansen koppelt terug aan de school.

Meer info

mail: gelijke.kansen@geel.be

Tel.: 014 56 73 10