Tijdelijke opvang asielzoekers Zonnedauw

Contact / Vragen? 
info.geel@fedasil.be · www.fedasil.be · T 0476 782 267

Vanaf 8 november huurt Fedasil – het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers – het kamphuis Zonnedauw in Geel-Larum om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Fedasil wordt al enkele maanden geconfronteerd wordt met een hoge druk op het opvangnetwerk, waardoor ze op zoek moet naar extra opvanglocaties. 

Hieronder verzamelen we alvast een aantal veelgestelde vragen. 

Waarom opvang?

De laatste maanden heeft Fedasil 1000 plaatsen in het opvangnetwerk verloren door de overstromingen in Wallonië. Ondertussen heeft Fedasil ook plaatsen nodig voor de asielaanvragen die stijgen in België, de repatriëringsmissie uit Afghanistan, en de hervestiging van Syrische vluchtelingen. Om tijdelijk extra plaatsen te creëren opent Fedasil daarom op verschillende locaties in het land bufferplaatsen.

Waarom in Geel?

De site Zonnedauw werd al een keer kort gebruikt tijdens de opvangcrisis van 2015. De site is op korte termijn bruikbaar. Deze buffercapaciteit zijn reserveplaatsen die snel geactiveerd kunnen worden in geval van nood.

Wie wordt er opgevangen?

De personen die opvang krijgen hebben in ons land een ver­zoek om internationale bescherming (asiel) gedaan en verblijven legaal in ons land. Zij komen vaak uit conflictgebieden en wachten op een uitspraak in hun asielprocedure. 

Over hoeveel asielzoekers gaat het?

In totaal zullen er maximaal 112 personen worden opgevangen in het centrum. De eerste bewoners komen toe in de loop van de week van 8 november.

Hoe lang zal de opvang duren?

Het gaat over tijdelijke opvang, normaal tot eind februari 2022. 

Hoe brengen de asielzoekers in het asielcentrum hun tijd door?

In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers de materiële hulp waarop ze wettelijk recht hebben. Het gaat om de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. De asielzoekers dragen zelf hun steentje bij in het onder­houd van de gemeenschappelijke lokalen.

In het opvangcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om de asiel­zoekers een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Het gaat om een open opvangcentrum. Dit wil zeggen dat de asielzoekers vrij zijn om -binnen bepaalde uren- het centrum te verlaten De medewerkers zorgen ervoor dat de bewoners de regels van het centrum respecteren.

Hoe wordt de veiligheid in en rond het opvangcentrum gegarandeerd?

In een opvangcentrum wonen tal van nationaliteiten en culturen samen onder één dak. Het centrum heeft een huishoudelijk reglement dat voor alle bewoners geldt en dat is opgesteld in verschillende talen. Het bevat de rechten van de bewoners… én de regels die hier gelden. Het reglement maakt het voor iedereen mogelijk om in gemeenschap samen te leven. De medewerkers kijken toe op de naleving van alle regels. 
Fedasil is in nauw overleg met politie en de stad Geel om de veiligheid rondom het opvangcentrum te waarborgen.

Is er ook ’s nachts permanentie / bewaking aanwezig?

Een team van professionele medewerkers zal instaan voor de begeleiding. Er zal 24/24u personeel aanwezig zijn op de site.

Wat is de impact van het coronavirus?

Net zoals voor iedereen in ons land, gelden ook in de centra voor asielzoekers gezondheidsregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en er wordt ook sterk ingezet op vaccinatie voor iedereen. Alle personen die in Geel toekomen, werden eerst getest op corona en testten negatief. De vaccinatie van asielzoekers die nog geen prik hebben gekregen, wordt georganiseerd door de medische diensten in de opvangcentra van Fedasil, in samenwerking met de bevoegde overheden.

Kan ik iets doen om te helpen?

Zodra de opstartfase van dit tijdelijke opvangcentrum achter de rug is, wil dienst gelijke kansen graag een vrijwilligerswerking opstarten. Wilt u als vrijwilliger of met uw vereniging graag helpen of een activiteit voor de vluchtelingen organiseren? U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Meer informatie

Contact / Vragen? Fedasil Geel · Vlinderstraat 1, 2440 Geel
info.geel@fedasil.be · www.fedasil.be · T 0476 782 267