Zuidergekte 2019

Zuidergekte is een vijfjaarlijks evenement van stad Geel in samenwerking met de derdewereldraad, waarbij we de Gelenaar uitdagen om zoveel mogelijk zuidergekke activiteiten te organiseren tussen 22 maart 2019 en 25 augustus 2019. Voor elke zuidergekke activiteit die u organiseert kunt u een subsidie aanvragen.