Enquête Zwem22

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid en de faculteit Sportwetenschappen van de Universiteit Gent doen een grootschalig publieksonderzoek in Vlaamse zwembaden. Ze willen de zwemmers, afhakers en niet-zwemmers uitgebreid bevragen over alle aspecten van hun ervaringen in en rond het zwembad. De resultaten van het onderzoek zullen als nulmeting dienen en als een tool ter ondersteuning van vorming en beleid. Wat vindt u van het zwembad? Vertel het via deze enquête!

In 2021 kon u al een enquête invullen over het effect van de pandemie op uw zwembadbezoek, de "coronameting". Nu is er een nieuwe enquête waarin u ons kan vertellen wat u vindt van ons zwembad, Zwem22. Doe het met een gerust hart, uw antwoorden worden anoniem verwerkt. U kunt de enquête invullen tot en met 30 juni 2022. Hartelijk dank voor uw deelname!
 

Naar de enquête

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. U maakt ook kans om een sportpakket ter waarde van 250 euro te winnen.