Zwerfkatten

Zijn er zwerfkatten in uw buurt?

Contacteer Missie Miauw

Wat is het zwerfkattenproject?

Geel probeert het aantal zwerfkatten te beperken. Met een vangactie worden zwerfkatten gevangen waarna een dierenarts ze steriliseert en castreert. Daarna zet een groep geëngageerde vrijwilligers de zwerfkat terug op dezelfde plaats of wordt de zwerfkat ter adoptie gesteld. De zwerfkat kan enkel ter adoptie aangeboden worden als deze socialiseerbaar of tam is.

Waarom heeft Geel een zwerfkattenbeleid?

Het project wil de zwerfkattenpopulatie inperken om de overlast voor mensen te beperken en de zwerfkatten een betere toekomst te bieden. Een teveel aan zwerfkatten zorgt voor luide vechtpartijen tijdens de paartijd, geurhinder door sproeien en een mogelijke overdracht van parasieten. Als u weet dat één kattin en haar nakomelingen voor 5000 kittens kunnen zorgen op 5 jaar tijd, is het duidelijk waarom steriliseren en castreren een belangrijk onderdeel van het project is.

Heeft u zelf katten en organiseert Geel een vangactie in uw buurt?

 • Hou uw eigen katten zoveel mogelijk binnen tijdens de vangactie of maak de kat herkenbaar met een halsbandje. Zo wordt uw huiskat niet aanzien als een zwerfkat. Als uw kat dan per ongeluk in de vangkooi verzeild geraakt, laten onze vrijwilligers ze terug los.
 • Zet het eten voor uw kat binnen, zodat u zeker geen zwerfkatten aantrekt.

Kan u uw kat gratis laten steriliseren door het zwerfkattenproject?

Nee, dit is niet mogelijk. Uw kat zal aanzien worden als tam en socialiseerbaar. Als uw kat niet gechipt is of geen halsband draagt, zal ze naar het asiel gebracht worden voor adoptie. Anders wordt uw kat weer vrijgelaten bij de vangactie.

Hoe verloopt een vangactie?

Van zodra de stad een melding krijgt, starten de vrijwilligers een vangactie voor de zwerfkat op. Een vangactie kan enkele weken duren en is een intensief proces. Daarom vragen we uw medewerking om de vangactie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • De buurt ontvangt een informatiebrief over de vangactie.
 • De vrijwilligers organiseren samen met de melder een vangactie.
 • De kat wordt gevangen in een aangepaste vangkooi.
 • De dierenarts steriliseert of castreert de gevangen zwerfkat.
 • De kat krijgt een pijnloze knip in het oor zodat duidelijk is dat het een gesteriliseerde of gecastreerde zwerfkat is.
 • De vrijwilligers beoordelen samen met de dierenarts of de kat socialiseerbaar is en dus ter adoptie kan gesteld worden.
  • De kat gaat naar het asiel wanneer deze socialiseerbaar is.
  • De kat wordt vrijgelaten op de plaats waar ze gevangen werd wanneer deze niet socialiseerbaar is en dit geen gevaar meebrengt voor de kat.

Heeft u nog vragen?

Veelgestelde vragen