Acaciastraat, Bremstraat en Gemeenteheide

Stel hier uw vraag

De gemengde riolering van Acaciastraat en Bremstraat loost nog steeds in de open waterloop, daarom wordt nu een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij het vuil water afgevoerd wordt naar de waterzuivering. In de Gemeenteheide, tussen Bremstraat en Dennenstraat, wordt eveneens een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Welke werken

 • Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Aansluiten van de vuilwaterriolering op het waterzuiveringsstation
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein
 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
  • Vernieuwing rijwegverharding
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen

Timing

 • Vermoedelijke startdatum: nog te bepalen
 • Vermoedelijke duurtijd werken: nog te bepalen
 • Aquafin voert de werken uit.
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater