RUP Zonevreemde bedrijven

Het RUP Zonevreemde bedrijven bestaat uit de volgende deelplannen:
1. Garage Michiels (gelegen aan de Retieseweg)
2. Boeckmans Walter bvba (aan de Larumsebrugweg nabij Larum)
3. Garage Haesen (gelegen aan de Molseweg)
4. Groenbedrijf Jos Baeck (gelegen aan de noordzijde van Stelen)
5. Horemans keukens en meubelen (gelegen aan de Olenseweg nabij Larum)
6. KMO-zone Koning Albertstraat (rond houthandel Lavrijsen, gelegen aan de Koning Albertstraat)
7. Brouwerij Fisser (gelegen aan de Smallerijt in Zammel)
8. Bistro Vincent (gelegen aan de Hondstraat, ten zuiden van de zuidelijke Ring rond Geel)
9. Tankstation VDV (gelegen aan de Retieseweg)